Видео

Дистална заключваща плоча на раменната кост

Мултиаксиална дистална странична пищяла

Ключалка за заключване на куката на ключицата

Humeral Y Shape

Реконструкция на дистална ключица

Дистална странична раменна кост

Странично плато на пищяла Многоаксиално

Дистална медиална пищяла

Дистална странична пищяла L

Дистална фибуларна предна странична

Дистална фибуларна предна странична

Дистална фибуларна предна странична

Улна Олекранон

Наклонена глава на дисталния воларен радиус

Дистален воларен радиус наклонен малък голям

Фибуларна задна странична

Фибуларен страничен дистален

Мултиаксиална дистална бедрена кост

Femur Neck i Type

Многоосно медиално плато на пищяла

Странично плато на пищяла

Многоосен врат на раменната кост

Реконструкция на ключица 7 дупки

Реконструкция на ключица